Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

V súlade  s § 12 zákona  č. 333/2004  Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky  a na  základe  rozhodnutia  predsedu Národnej  rady Slovenskej republiky  č. 347/2011 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, boli určené  volebné  okrsky a volebné  miestnosti na  odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov.

Dokumenty