Volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

Volebné miestnosti pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky budú otvorené od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Starosta MČ Košice  - Západ, podľa zákona č.46/1999 Z.z.  o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.430/2013 Z.z. o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, určil volebné  okrsky  a volebné  miestnosti  na  odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov takto:

1. Základná škola, Považská 12

Fatranská
Medická2-6 párne
Obchodná
Ondavská
Považská2-16 párne
Trieda SNP 1 nepárne

2. Základná škola, Považská 12

Laborecká
Lesnícka 11-29 nepárne
Lesnícka 31-35 nepárne
Poľovnícka 4-10 párne
Považská 18 párne


3. Základná škola, Považská 12

Inžinierska 
Považská 1-9 nepárne
Považská 20-40 párne
Blatná
Brečtanová
Fialková
Husárska
Robotnícka
Ružová 89-91 nepárne
Stokrásková
Zvončeková

4. Základná škola, Považská 12

Lesnícka 1-9 nepárne
Trieda SNP 3-15 nepárne
Trieda SNP 17-21 nepárne
Trieda SNP 25-39 nepárne


5. Súkromné gymnázium, Katkin park II

Čapajevova 1-17 nepárne
Ipeľská 10 párne
Ipeľská 14-18 párne
Kysucká 2-12 párne
Kysucká 14/A
Kysucká 16-22 párne
Tr.SNP 4-26 párne     

6. Súkromné gymnázium, Katkin park II

Hronská 6-8 párne
Pokroku 1-21 nepárne
Pokroku 2-20 párne
Výstavby 1-11 nepárne
Výstavby 2-14 párne                

7. Súkromné gymnázium, Katkin park II

Čapajevova 2-16 párne
Ipeľská 4-6 párne
Sokolovská 1-11 párne, nepárne
Sokolovská 12-25 párne, nepárne   

8. Základná škola, Slobody 1

Ružínska 1-13 nepárne
Ružínska 2-16 párne
Slobody 26-36 párne
Trieda SNP 34-48 párne
Trieda SNP 50-52 párne

9. Základná škola, Slobody 1

Popradská 5-11 nepárne
Slobody 1-27 nepárne
Slobody 29-35 nepárne
Slobody 8-24 párne

10. Základná škola, Slobody 1

Brigádnická 1-3 nepárne
Obrody 1-27 párne, nepárne
Ružínska 15-19 nepárne

11. Základná škola, Slobody 1

Brigádnická 6-8 párne
Hronská 7-17 nepárne
Ľudová 1-13 nepárne
Ľudová 2-20 párne
Slobody 2-6 párne

12. Základná škola, Kežmarská 30

Gudernova 6-28 párne
Kežmarská 36-46 párne
Markušova 1-15 nepárne

13. Základná škola, Kežmarská 30

Gudernova 1-4 párne, nepárne
Šafárikova trieda 1-17 nepárne
Šafárikova trida 19-21 nepárne
Trieda SNP  74-84 párne
  
14. Základná škola, Kežmarská 30

Nešporova 2-30  párne
Trieda SNP 54-72  párne

15. Základná škola, Kežmarská 30

Kežmarská 1-11 nepárne
Kežmarská 2-30 párne
Kežmarská 32-34 párne
Uherova 1-15 nepárne
Uherova 2-14 párne

16. Základná škola, Bernolákova 16

Idanská 1-23 nepárne
Ružová 27-37 nepárne
Ružová 39-43 nepárne

17. Základná škola, Bernolákova 16

Muškátová 2-18 párne
Orgovánová 2-14 párne
Orgovánová 3-7 nepárne
Toryská 4-6 párne
Trieda SNP 47-53 nepárne

18. Základná škola, Bernolákova 16

Muškátová 20-50 párne
Ružová 45-50 párne, nepárne
Toryská 10-16 párne

19. Základná škola, Bernolákova 16

Bernolákova 1-15 nepárne
Matuškova 2 párne
Pražská 2-4 párne
Pražská 8-16 párne
Pražská 1-9 nepárne
Trieda SNP 55 nepárne

20. Základná škola, Bernolákova 18 

Bernolákova 17-35 nepárne
Idanská 25-35 nepárne
Matuškova 4-22 párne

21. Základná škola, Bernolákova 18 

Moldavská 15-19 nepárne
Moldavská 25-37 nepárne
Trieda SNP 63-73 nepárne
Trieda SNP 75-83 nepárne

22. Základná škola, Bernolákova 18 

Jazmínová 1-6 párne,  nepárne
Narcisová 1-9 párne,  nepárne
Trieda SNP 57-61 nepárne
Trieda SNP 61/A  nepárne
Trieda SNP 61/B nepárne

23. Základná škola, Bernolákova 18

Bernolákova 2-26 párne
Idanská 2-6 párne
Moldavská 1-13 nepárne
Tri hôrky 1-15 nepárne

24. Základná škola, Trebišovská 10

Bardejovská
Humenská 22-24 párne
Humenská 43-51 nepárne
Michalovská 1-9 nepárne
Moldavská 41-43 nepárne
Trieda SNP 86-98 párne

25. Základná škola, Trebišovská 10

Michalovská 11-17 nepárne
Michalovská 19-43 nepárne
Trebišovská 1-13 párne, nepárne

26. Základná škola, Trebišovská 10  

Humenská 17-29 nepárne
Humenská 31-41 nepárne
Rožňavská 1-3 nepárne
Rožňavská 7-17 nepárne
Rožňavská 2-20 párne

27. Základná škola, Trebišovská 10  

Humenská 1-7 nepárne
Humenská 11-15 nepárne
Humenská 6-12 párne
Humenská 14-20 párne
Šafárikova trieda 4-10 párne

28. UPJŠ, Petzvalova 4  (býv.budova ZŠ)

Jedlíkova 5-17  nepárne
Mikovíniho 10-20 párne
Mikovíhiho 22-48 párne
Mikovíniho 37-59 nepárne
Petzvalova 33-61 nepárne               

29. UPJŠ, Petzvalova 4 (býv.budova ZŠ)

Hellova 1-7 párne, nepárne
Mikovíniho 1-35 nepárne
Mikovíniho 2-8 párne
Petzvalova 1-31 nepárne
Petzvalova 2-4 párne
Stodolova 1-3 nepárne

30. Základná škola, Kežmarská 28

Brnenská
Čsl.odboja
Čičky-majer
Diamantová
Hodonínska
Jantárové námestie
Opálová
Popradská 2-56 párne
Popradská 64-90 párne
Rubínová
Smaragdová
Topásová
Chatová lokalita

31. Základná škola, Kežmarská 28

Bratislavská
Jihlavská
Karlovarská
Kremnická
Lučenecká
Martinská
Piešťanská
Plzenská
Sliačska
Stropkovská
Štiavnická
Trnavská
Žilinská
 


RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
        v.r.