Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018, na území mestskej časti Košice - Západ.
 
V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, určujem volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov takto:
 
1. Základná škola, Považská 12
Fatranská
Medická
Obchodná
Ondavská
Považská 2 – 16 párne
Strážovská
Súľovská
Trieda SNP 1
 
2. Základná škola, Považská 12
Laborecká
Lesnícka 11 - 35 nepárne
Poľovnícka 4 - 10 párne
Považská 18
 
3. Základná škola, Považská 12
Inžinierska
Považská 1 - 9 nepárne
Považská 20 - 36 párne
Považská 40/A
Považská 40/B
Blatná
Brečtanová
Fialková
Husárska
Robotnícka
Ružová 89 - 91 nepárne
Stokrásková
Zvončeková
 
4. Základná škola, Považská 12
Lesnícka 1 - 9 nepárne
Trieda SNP 3 - 39 nepárne
 
5. Základná škola, Slobody 1
Čapajevova 1 - 17 nepárne
Ipeľská 10
Ipeľská 14 - 18 párne
Kysucká 2 - 22 párne
Trieda SNP 4 - 26 párne
 
6. Základná škola, Slobody 1
Hronská 6 - 8 párne
Pokroku
Výstavby
 
7. Základná škola, Slobody 1
Čapajevova 2 - 16 párne
Ipeľská 4 - 6 párne
Sokolovská
 
8. Základná škola, Slobody 1
Ružínska 1 - 13 nepárne
Ružínska 2 - 16 párne
Slobody 26 - 36 párne
Trieda SNP 34 - 52 párne
 
9. Základná škola, Slobody 1
Popradská 5 - 11 nepárne
Slobody 1 - 35 nepárne
Slobody 8 - 24 párne
 
10. Základná škola, Slobody 1
Brigádnická 1 - 3 nepárne
Obrody
Ružínska 15 - 19 nepárne
 
11. Základná škola, Slobody 1
Brigádnická 6 - 8 párne
Hronská 7 - 17 nepárne
Ľudová
Slobody 2 - 6 párne
 
12. Základná škola, Kežmarská 30
Gudernova 6 - 28 párne
Kežmarská 36 - 46 párne
Markušova 1 - 15 nepárne
 
13. Základná škola, Kežmarská 30
Gudernova 1 - 4 párne, nepárne
Šafárikova Trieda 1 - 21 nepárne
Trieda SNP 74 - 84 párne
 
14. Základná škola, Kežmarská 30
Nešporova 2 - 30 párne
Trieda SNP 54 - 72 párne
 
15. Základná škola, Kežmarská 30
Kežmarská 1 - 11 nepárne
Kežmarská 2 - 34 párne
Uherova
 
16. Základná škola, Bernolákova 16
Idanská 1 - 23 nepárne
Ružová 27 - 43 nepárne
 
17. Základná škola, Bernolákova 16
Muškátová 2 - 18 párne
Orgovánová
Toryská 4 - 6 párne
Toryská 8/A
Trieda SNP 47 - 53 nepárne
 
18. Základná škola, Bernolákova 16
Muškátová 20 - 50 párne
Ružová 45 - 50 párne, nepárne
Toryská 10 - 16 párne
 
19. Základná škola, Bernolákova 16
Bernolákova 1 - 15 nepárne
Matuškova 2
Pražská 2 - 4 párne
Pražská 8 - 16 párne
Pražská 1 - 9 nepárne
Trieda SNP 55
 
20. Základná škola, Bernolákova 18
Bernolákova 17 - 35 nepárne
Idanská 25 - 41 nepárne
Matuškova 4 - 22 párne
 
21. Základná škola, Bernolákova 18
Moldavská 15 - 19 nepárne
Moldavská 25 - 37 nepárne
Trieda SNP 63 - 85 nepárne
 
22. Základná škola, Bernolákova 18
Jazmínová
Narcisová
Trieda SNP 57 - 61 nepárne
Trieda SNP 61/A
Trieda SNP 61/B
 
23. Základná škola, Bernolákova 18
Bernolákova 2 - 26 párne
Idanská 2 - 6 párne
Moldavská 1 - 13 nepárne
Tri hôrky
 
24. Základná škola, Trebišovská 10
Bardejovská
Humenská 22 - 24 párne
Humenská 43 - 51 nepárne
Michalovská 1 - 9 nepárne
Moldavská 41 - 51 nepárne
Trieda SNP 86 - 104 párne
Breznianska
Púchovská
Topoľčianska
Tvrdošínska
 
25. Základná škola, Trebišovská 10
Michalovská 11 - 43 nepárne
Trebišovská
Fiľakovská
Levická
Novobanská
Prievidzská
Žarnovická
 
26. Základná škola, Trebišovská 10
Humenská 17 - 41 nepárne
Rožňavská
 
27. Základná škola, Trebišovská 10
Humenská 1 - 15 nepárne
Humenská 6 - 20 párne
Šafárikova Trieda 4 - 10 párne
 
28. Petzvalova 4 (býv. budova ZŠ)
Jedlíkova
Mikovíniho 10 - 48 párne
Mikovíniho 37 - 59 nepárne
Petzvalova 33 - 61 nepárne
 
29. Petzvalova 4 (býv. budova ZŠ)
Hellova
Mikovíniho 1 - 35 nepárne
Mikovíniho 2 - 8 párne
Petzvalova 1 - 31 nepárne
Petzvalova 2 - 4 párne
Stodolova
 
30. Základná škola, Kežmarská 28
Brnenská
Čsl. odboja
Čičky - majer
Diamantová
Hodonínska
Jantárové nám.
Opálová
Popradská 2 - 90 párne
Rubínová
Smaragdová
Topásová
Chatová lokalita
 
31. Základná škola, Kežmarská 28
Bratislavská
Jihlavská
Karlovarská
Kremnická
Lučenecká
Martinská
Piešťanská
Plzenská
Sliačska
Stropkovská
Štiavnická
Trnavská
Žilinská
 
Pozn.: Voliči s trvalým pobytom Košice - Západ sú zapísaní vo volebnom okrsku č. 4.

Ing. Ján Jakubov v.r.
starosta MČ Košice - Západ

Dokumenty