Určenie okrskov na konanie referenda

Podľa zákona  č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č.320/2014 Z. z. o vyhlásení referenda určujem okrsky na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie takto :


1. Základná škola Považská 12

Fatranská
Lesnícka 1-9 nepárne
Medická 2-6 párne
Obchodná
Ondavská
Považská 2-16 párne
Trieda SNP 3-39 nepárne    

2. Základná škola Považská 12

Trieda SNP 1                  
Inžinierska
Laborecká
Lesnícka 11-35 nepárne
Poľovnícka 4-10 párne
Považská 1-9 nepárne
Považská 18-40 párne
Blatná
Brečtanová
Robotnícka
Ružová 89-95 nepárne
Fialková
Stokrásková
Husárska
Zvončeková
 
3. Základná škola Slobody 1

Čapajevova 1-17 párne, nepárne
Ipeľská 4-18 párne
Kysucká
Sokolovská 12-25 párne, nepárne
Trieda SNP 4-26 párne

4. Základná škola Slobody 1

Hronská 6-8 párne
Pokroku 1-21 párne, nepárne
Sokolovská 1-11 párne, nepárne
Výstavby 1-11 nepárne
Výstavby 2-14 párne

5. Základná škola Slobody 1
 
Popradská 5-11 nepárne
Ružínska 1-13 nepárne
Ružínska 2-16 párne
Slobody 1-35 nepárne
Slobody 8-36 párne
Trieda SNP 34-52 párne

6. Základná škola  Slobody 1

Brigádnická 1-8 párne, nepárne
Hronská 7-17 nepárne
Ľudová 1-13 nepárne
Ľudová 2-20 párne
Obrody 1-27 párne, nepárne
Ružínska 15-19 nepárne
Slobody 2-6 párne

7. Základná škola Kežmarská 30

Gudernova 6-28 párne
Kežmarská  36-46 párne
Markušova 1-15 nepárne
Nešporova 2-30 párne
Trieda SNP 54-72 párne

8. Základná škola  Kežmarská 30

Gudernova 1-4 párne, nepárne
Kežmarská 1-11 nepárne
Kežmarská 2-34 párne
Šafárikova trieda 1-21 nepárne
Trieda SNP 74-84 párne
Uherova 1-15 párne, nepárne

9. Základná škola  Bernolákova 16

Idanská 1-23 nepárne
Muškátová 20-50 párne
Ružová 27-43 nepárne
Ružová 45-50 párne, nepárne
Toryská 10-16 párne

10. Základná škola Bernolákova 16

Bernolákova 1-15 nepárne
Matuškova 2 párne
Muškátová 2-18 párne
Orgovánová 2-14 párne
Orgovánová 3-7 nepárne
Pražská 1-16 párne, nepárne
Toryská 4-6 párne
Trieda SNP 47-55 nepárne

11. Základná škola Bernolákova 18

Bernolákova 17-35 nepárne
Bernolákova 2-26 párne
Idanská 2-6 párne
Idanská 25-41 nepárne
Matuškova 4-22 párne
Moldavská 1-13 nepárne
Tri hôrky 1-17 nepárne

12. Základná škola Bernolákova 18

Jazmínová 1-6 párne, nepárne
Moldavská 15-37 nepárne
Narcisová 1-9 párne, nepárne
Trieda SNP 57- 83 nepárne

13. Základná škola Trebišovská 10

Bardejovská
Humenská 22-24 párne
Humenská 43-51 nepárne
Michalovská 1-43 nepárne
Moldavská 41-43 nepárne
Trebišovská 1-13 párne, nepárne
Trieda SNP 86-104 párne

14. Základná škola Trebišovská 10
 
Humenská 6-20 párne
Humenská 1-41 nepárne
Rožňavská 1-20 párne, nepárne
Šafárikova  Trieda 4-10 párne

15. UPJŠ Petzvalova 4 (bývalá budova ZŠ)

Mikovíniho 1-59  párne, nepárne
Petzvalova 1-61 párne, nepárne
Jedlíkova 5-17 nepárne
Stodolova 1-3 nepárne
Hellova 1-7  párne, nepárne

16. Základná škola Kežmarská 28

Bratislavská
Brnenská
Čsl. odboja
Čičky-majer
Diamantová
Hodonínska
Jantárové nám.
Jihlavská
Karlovarská
Kremnická
Lučenecká
Martinská
Opálová
Piešťanská
Plzenská
Popradská  2-56 párne
Popradská  64-90 párne
Rubínová
Sliačska
Smaragdová
Stropkovská
Štiavnická
Topásová
Trnavská
Žilinská
Chatová lokalita

 

Ing. Ján Jakubov v.r.
starosta MČ Košice - Západ