Určenie miest na vylepovanie volebných plagátov

Mestská časť Košice – Západ, na základe oznámenia o počte kandidujúcich subjektov pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. 05. 2019, určuje pre umiestnenie volebných plagátov každému zaregistrovanému subjektu maximálny rozmer plochy  vo veľkosti  31 cm x  42 cm/miesto (maximálny formát veľkosti papiera A3).

Zoznam miest na vylepenie plagátov:

  • Luník  I Zuzkin park 4, Košice (vedľa budovy Átrium klub)
  • Luník II  Hronská ulica 2,  Košice (vedľa budovy bývalého kina Družba)
  • Luník III Brigádnická ulica 2/A, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
  • Luník IV Gudernova ulica 3,  Košice (vedľa budovy  obchodného centra)
  • Luník V Muškátová ulica 9,  Košice (vedľa budovy obchodného centra
  • Luník VI Moldavská ulica  37, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
  • Luník VII Trieda SNP 88, Košice (vedľa budovy Slovenskej sporiteľne, a. s.)
  • Luník VIII Hellova 2, Košice (vedľa budovy Mestskej časti Košice – Západ)
  • IBV Bratislavská ulica 46, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
  • Lokalizácia jednotlivých miest je stanovená podľa najbližšieho objektu s prideleným orientačným číslom.

Volebné plagáty  žiadame umiestňovať  spôsobom nepoškodzujúcim ostatných kandidátov.

Podmienky umiestňovania volebných plagátov sú upravené vo VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice – Západ. VZN je zverejnené  na www.kosicezapad.sk.