Uctili sme si starkých a starké v Zariadení opatrovateľskej služby

Starí rodičia, seniori a dôchodcovia sú ľudia, ktorým oprávnene patrí naša vďaka. Pán starosta Ján Jakubov, tak ako každý rok, nezabudol ani na starkých a starké v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej 2 v Košiciach (ZOS). V piatok 12. októbra 2018 navštívil klientov ZOS a potešil ich sladkým balíčkom. Spolu s pánom starostom prišli klientov spevom, tancom a milým slovom potešiť aj seniori zo spevokolu Lingov. Bolo to veľmi milé a emotívne stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu dobrej nálady a priateľských rozhovorov.