Úcta k starším v Zariadení opatrovateľskej služby

V októbri je v mestskej časti Košice-Západ dobrým zvykom uctiť si starších. Ani tento rok tomu nebolo inak. Niekoľkými príjemnými stretnutiami sme si tento vzácny sviatok pripomenuli v dennom centre a veselou pesničkou a malým, ale chutným darčekom sme potešili aj starkých v zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici. 31. októbra zástupca starostu, pán Andrej Sitkár obdaroval všetkých klientov v zariadení sladkým balíčkom a spevokol Rozmarín potešil starkých pesničkami, ktoré všetci poznali a s chuťou spievali spolu s nimi. Aspoň na chvíľu tak zabudli na svoje každodenné strasti a starosti.