Terasáčik navštívilo sociálne divadlo Hopi hope

Upršané dopoludnie v stredu 25. septembra nám v Terasáčiku rozprávkami spríjemnilo sociálne divadlo Hopi hope. Mladí hendikepovaní herci zahrali a zaspievali návštevníkom nášho centra a tak  sa deti i dospelí ocitli vo svete rozprávok. Publikum ich za ich profesionálne a úžasné vystúpenie pod vedením pána Petra Kalmára odmenilo potleskom. Ďakujeme hercom za pekný zážitok a divákom za vytvorenie úžasnej atmosféry.