Terasa spája: nové ihrisko pre seniorov aj deti

Každý štvrtý obyvateľ mestskej časti Košice - Západ je starší ako 60 rokov. Miestnej samospráve záleží na zvyšovaní kvality života všetkých jej obyvateľov, preto sa rozhodla zrealizovať projekt zameraný najmä na seniorov.

Za jeden a pol mesiaca bol na Laboreckej ulici vybudovaný Park zdravia, ktorý vo štvrtok 19. júla slávnostne otvoril starosta mestskej časti Rudolf Bauer a riaditeľka Karpaskej nadácie Laura Dittel. Cieľom novovybudovaného parku je prispieť k zdravšiemu  a kvalitnejšiemu voľnému času návštevníkov seniorského Denného centra a materského centra Delfínik nachádzajúcich sa v budove bývalej materskej školy.

„Nový park je príspevkom samosprávy aktívnemu starnutiu, keďže práve tento rok je vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Zároveň sme chceli zatraktívniť priestor medzi dennými centrami a vytvoriť zónu pre príjemné posedenie i pre zlepšenie fyzickej kondície všetkých návštevníkov.“  - vyjadril dôvody realizácie projektu starosta Rudolf Bauer.

Otvorenie Parku zdravia spríjemnil zmiešaný spevácky súbor tunajších seniorov Rozmarín. Deti z materského centra sa zapojili do výtvarnej súťaže a ich práce si návštevníci mohli prezrieť v altánku, v ktorom boli počas slávnosti vystavené. Ten je súčasťou projektu a je k dispozícii návštevníkom na posedenie a relax. Na novom zariadení si môžu zacvičiť všetci aktívni seniori, no aj tí neskôr narodení. Riaditeľka Denného centra Anna Pidová sa teší aj z angažovanosti miestnych poslancov, ktorým život seniorov nie je ľahostajný, a preto súhlasili so spolufinancovaním projektu zo strany samosprávy. Zároveň verí, že zariadenie budú čo najviac využívať členovia klubov seniorov, ktorí si radi zacvičia v príjemnej spoločnosti.

„Sme veľmi radi, že na košickej Terase sa darí skrášľovať verejné priestranstvá a zútulňovať tým sídlisko, ktoré je domovom rôznych generácií. V tomto prípade sa projekt zameral predovšetkým na seniorov, pre ktorých bol v dennom centre postavené altánok a osadený cvičebno – relaxačný prvok, ktorý môžu využívať pre zdravý pohyb na čerstvom vzduchu.“ - uviedla vo svojom príhovore Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.     

Projekt bol podporený z Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou vo výške 5 500 EUR.