Strojné čistenie na Terase

Mestská časť Košice-Západ informuje obyvateľov Terasy, že sa uskutoční zametanie vnútroblokových komunikácií. Harmonogram je rozdelený do štyroch dní, od 19.8.-22.8.2019,  v čase od 07:00 hod do 18:00 hod. K dispozícií budú štyri zametacie stroje. Každý zametací stroj bude mať pridelený určitý počet ulíc tak, aby sa plynulo vyčistili komunikácie. Prípadné nedostatky budú dočistené ručne. Stroje sa následne presunú na chodníky v danej lokalite. 

Na základe tejto plánovanej aktivity bude Mestská polícia Košice vykonávať kontrolu týchto lokalít. 
 
Preto Vás prosíme, aby ste v danom čase preparkovali autá do iných lokalít. 
 
V pondelok 19.08.2019 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod. sa budú čistiť tieto ulice:
- Sokolovská, Čapajevova, Kysucká, Pokroku, Výstavby, Hronská, Petzvalova, Mikovíniho, Hellova, Stodolova. Obchodná, Medická, Československého odboja, Smaragdová, Opálová, Diamantová, Topásová, Hodonínska.
 
V utorok 20.08.2019 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod. sa budú čistiť tieto ulice:
- Slobody, Ľudová, Brigádnická, Obrody, Ružínska, Uherova, Považská, Fialková, Lesnícka, Poľovnícka, Laborecká, Inžinierska, Ružová, Plzenská, Bratislavská, Piešťanská.
 
V stredu 21.08.2019 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod. sa budú čistiť tieto ulice:
- Markušova, Nešporova, Kežmarská, Gudernova, Šafárikova trieda, Rožňavská, Robotnícka, Matuškova, Muškátová, Pražská, Orgovánová, Bernolákova, Trnavská, Žilinská, Jihlavská, Brnenská, Karlovarská.
 
Vo štvrtok 22.08.2019 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod.sa budú čistiť tieto ulice:
- Humenská, Trebišovská, Popradská, Idanská, Moldavská, Tri hôrky, Trieda SNP, Jazmínová, Narcisová, Rubínová, Jantárové námestie, Kremnická, Stropkovská, Sliačska, Lučenecká, Štiavnická, Ružomberská, Martinská.