Stretnutie v klube seniorov

V prvý jesenný deň 23. septembra sa seniori stretli na príjemnom posedení v klube dôchodcov. Týmto stretnutím chceli súkromnej spoločnosti poďakovať za televízny prijímač, ktorý im darovala do klubu. Stretnutia sa zúčastnil aj starosta Mestskej časti Košice-Západ, ktorý trpezlivo a ochotne odpovedal na všetky otázky, ktoré mu seniori položili. Otázky sa týkali napríklad obnovy označenia odpadkových nádob na separovaný odpad, jesenného kosenia lúčneho porastu, či výstavby petangového ihriska. Seniori tiež pána starostu informovali o športových úspechoch na seniorskej olympiáde, ktorú organizovala Rada seniorov. Ich športové výkony boli ocenené 3. miestom v bowlingu žien, 3. miestom v bowlingu žien a mužov a 3. miestom pre pani Sirovátkovú v hode krúžkom na cieľ. Úspech seniorov nás teší a srdečne im blahoželáme.