Stretnutie jubilantov v Kresťanskom klube seniorov

Seniori z denného centra organizujú pre svojich priateľov a známych dvakrát do roka oslavu jubilantov. Nebolo tomu inak ani v pondelok 9. apríla, keď sa viac ako päťdesiatka návštevníkov klubu kresťanských seniorov stretla na milej oslave jubilantov narodených v mesiacoch január až jún. V kruhu svojich rovesníkov oslávilo svoje jubileá 15 oslávencov.
Jubilantom sa prihovoril a zablahoželal pán starosta Ján Jakubov a predseda rady seniorov mesta Košice pán Ján Caban. Jubilantov prišli pozdraviť a tiež popriať aj prednostka miestneho úradu pani Andrea Hildebrand, miestna poslankyňa pani Mária Badliková, pán kaplán František Barna a vedúca sociálneho oddelenia pani Monika Karafová. Slávnostnú chvíľu svojimi piesňami a vtipným slovom rozveselili a spríjemnili speváci zo seniorského spevokolu Južanská ruža.
Jubilantom srdečne blahoželáme, prajeme im veľa zdravia, šťastia a radosti do ich ďalších rokov života.