Stretnutie jubilantov v Kresťanskom klube seniorov

 Stretnutie jubilantov v Kresťanskom klube seniorov

Seniori z denného centra organizujú pre svojich priateľov a známych dvakrát do roka oslavu jubilantov. Nebolo tomu inak ani v pondelok 13. mája, keď sa viac ako päťdesiatka návštevníkov klubu kresťanských seniorov stretla na milej oslave jubilantov narodených v mesiacoch január až jún. V kruhu svojich rovesníkov oslávilo svoje jubileá 21 oslávencov.
Jubilantom sa prihovoril a zablahoželal pán starosta Marcel Vrchota. Jubilantov prišli pozdraviť a tiež popriať aj pán zástupca Peter Berinšter a vedúca sociálneho oddelenia pani Monika Karafová. Slávnostnú chvíľu svojimi piesňami spríjemnili speváci zo seniorského spevokolu Rozmarín z nášho denného centra na Laboreckej 2 v Košiciach.
Jubilantom srdečne blahoželáme, prajeme im veľa zdravia, šťastia a radosti do ich ďalších rokov života.