Stravovanie mobilných dôchodcov od 23.03.2020

Stravovacie zariadenie Cena obeda Cena obalu Cena celkom Osobný odber Rozvoz obedov Tel. kontakt
Jedáleň Vojvodská, Vojvodská 5 2,95 € 0,25 € 3,20 € 11:00 - 13:00 0,50 € /obed
08:30 - 14:00
0907 588 129
Jedáleň SČK, Komenského 19 3,40 € 0,00 € 3,40 € 11:00 - 13:00 nie 0948 443 650
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A 3,00 € 0,00 € 3,00 € 12:00 - 13:00 nie 0903 655 398
Jedáleň Janigová, Moyzesova 18 do odvolania mimo prevádzky 

 

 

 Obedy sa vydávajú iba v hermeticky uzatvorených jednorazových obaloch (bez možnosti priamej konzumácie v jedálni. Osobný odber je možný len s ochranným rúškom na tvár (zakryté ústa a nos), poprípade aj jednorazové rukavice. Obedy sa objednávajú deň pred telefonicky alebo na základe platného označeného stravného lístka, ktorý je potrebné si zakúpiť a označiť deň vopred.


Príspevok na stravovanie určený pre dôchodcov s príjmom do 415 € je možné si uplatniť po preukázaní sa platnou dohodou o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorenej medzi dôchodcom a Mestskou časťou Košice-Západ.  


Mestská časť Košice-Západ zabezpečuje donášku stravy priamo do domácnosti v rámci opatrovateľskej služby. Pre viac informácií kontaktujte Sociálne odd. miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ telefonicky na čísle: 055 788 32 72 alebo 0903 655 735. 


Z dôvodu preventívnych opatrení zameraných na ochranu života a zdravia obyvateľstva vás žiadame o dôsledné zváženie potreby riešenia stravovania prostredníctvom vyššie uvedeného!