Štatutárny kontrolný deň stavby Modernizácia električkových tratí (MET)

Dnes sa na stavbe MET Košice uskutočnil štatutárny kontrolný deň za účasti generálneho riaditeľa hlavného dodávateľa stavby, spoločnosti Eurovia SK, a.s., Ing. Róberta Šinályho a námestníka primátora mesta Košice, JUDr. Martina Petruška. Za Mestskú časť Košice-Západ sa kontrolného dňa zúčastnil zástupca starostu Ing. Andrej Sitkár. K dnešnému dňu sú v rámci celého projektu osadené koľaje do definitívnej polohy. Kompletizuje sa povrchová úprava, čiže asfalty v rámci koľajiska, inštaluje sa trakčné vedenie, prebiehajú dokončovacie práce na kruhovej križovatke a na Moldavskej, dokončujú sa nástupné ostrovčeky a prístrešky. Všetci zúčastnení, najmä však v hojnom počte zastúpené médiá, sa mohli presvedčiť, že postup prác a nasadenie kapacít je reálnym predpokladom splnenia termínu ukončenia celej stavby, ktorý ja stanovený na 31.08.2018.

Ďalšie informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.
Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.