Slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany - XXVIII. ročník

Dňa 19. novembra 2021 sa uskutočnil XXVIII. ročník slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. Napriek počiatočným obavám a aktuálnym opatreniam súvisiacim s epidemiologickou situáciou košické výberové kolo prinieslo pestrú paletu mimoriadne kvalitných prednesov a skutočný umelecký zážitok.

Tento ročník sa uskutočnil vo vynovených priestoroch Átrium klubu v Košiciach, ktoré dodali tomuto podujatiu dôstojný punc, čo skonštatovali nielen recitátori, ale i odborná porota.

Vysoká umelecká úroveň súťaže, výnimočné výkony, detailný rozborový seminár či vysoko pozitívna odozva zo strany recitátorov, pedagógov a verejnosti len potvrdila, že Košice dokážu aj v nepriaznivých podmienkach vytvoriť zmysluplné podujatie, v ktorom sa snúbi umenie s neustálou potrebou interpreta profesijne rásť.

Poďakovanie patrí organizátorom: Únii žien Slovenska, ZUŠ Bernolákova 26 Košice, hostiteľovi: kultúrno-spoločenskému centru Mestskej časti Košice-Západ Átrium klubu v Košiciach a, samozrejme, hlavnému organizátorovi: občianskemu združeniu Beniakove Chynorany, ktoré celoslovensky zastrešuje jednotlivé regionálne kolá.

Najlepší recitátori budú pozvaní na celoslovenské kolo Slovenského festivalu poézie do Chynorian – pôsobiska básnika Valentína Beniaka.

Výsledky regionálneho kola:

I. kategória:
1. miesto – Dávid Polan
2. miesto – Tomáš Štefaňák
3. miesto – Viliam Ferko

II. kategória:
1. miesto – Alica Hingisová
2. miesto – Radka Kožejová
2. miesto – Branislav Lacko

III. kategória:
1. miesto – Tomáš Hodermarský

 

2. miesto – Paula Lopatovská

2. miesto – Zuzana Petkáčová

3. miesto – Andrea Klemová

Hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Art. Martina Koval, PhDr. Denisa Penciaková a Mgr. Július Krajčík – umelecký riaditeľ a jeden zo zakladateľov festivalu

 

Spracovala:

PhDr. Miroslava Lauffová, v. r.

vedúca literárno-dramatického odboru ZUŠ Bernolákova v Košiciach a tajomníčka odbornej poroty 

Nastavenia cookies