Slávnostné zasadnutie MZ

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 4 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, Čl. II ods. 8 a Čl. III ods. 7 Zásad pre udeľovanie ocenení Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

Slávnostné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 25.5. 2012 (piatok) so začiatkom o 18.30 hod. vo Veľkej sále Spoločenského pavilónu, Trieda SNP č.61, 040 11 Košice, s programom:

Odovzdávanie ocenení Mestskej časti Košice - Západ a ocenení starostu Mestskej časti Košice - Západ

 ***

Po skončení slávnostného zasadnutia sa pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku Terasy uskutoční kultúrno - spoločenské podujatie mestskej časti MAJALES 2012

 

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.