Skúsenosti z Popradu inšpiráciou pre Terasu

Mestská časť Košice - Západ v spolupráci s mestom Košice začala realizovať projekt zón zákazu státia pre nákladné automobily s dĺžkou nad 5 metrov na svojom území. Pri jeho realizácii sme sa stretli s niektorými problémami, ktoré postupne odstraňujeme. Podobný projekt pred časom realizovalo mesto Poprad na sídlisku JUH, a preto sme sa rozhodli vymeniť si skúsenosti s jeho aplikáciou v praxi. Po úvodných telefonických konzultáciách pracovná skupina našej mestskej časti, vedená zástupcom starostu, dňa 17.1.2018  navštívila Poprad aj osobne, aby si s popradskými mestskými policajtmi vymenili názory na rôzne detaily a situácie sprevádzajúce zavedenie tohto obmedzenia do praxe. „Myslím si, že sme našli tie informácie , ktoré sme hľadali a pomôže nám to. Každá skúsenosť, ktorú v Poprade máte, sa nám zíde. Verím že, naša spolupráca prinesie svoje ovocie,“ informoval zástupca starostu mestskej časti Košice - Západ Andrej Sitkár. Popradčania v snahe vylúčiť nákladné vozidlá nad 5 metrov z medziblokových a vnútroblokových priestorov zaviedli obmedzenia od októbra 2016. 
„Začiatky neboli jednoduché, no dnes už vieme, že to bola správna cesta a z verejných parkovísk na sídliskách JUH sa nám podarilo vytlačiť dodávkové vozidlá nad 5 metrov, čím sa aspoň čiastočne zvýšil počet parkovacích miest, nakoľko pred prijatím tejto zmeny nám na parkovacích miestach parkovalo aj viac ako 250 dodávkových vozidiel,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula.
„Poprad a Košice majú v tomto smere rovnaké starosti. Počet áut sa neustále zvyšuje a tak je problém s parkovaním problémom číslo jeden. Radi sme sa so svojimi doterajšími skúsenosťami podelili a verím, že rovnako to bude fungovať aj opačne. Košice majú tiež svoje špecifiká, takže určite budeme radi, keď nám v budúcnosti pomôžu aj so svojimi skúsenosťami a dokážeme v prípade potreby riešiť a konzultovať problémy spoločne,“ doplnil Šipula.
Popradská samospráva sa k obmedzeniu parkovania dodávkových a nákladných automobilov na sídliskách JUH tomuto kroku odhodlala predovšetkým na základe požiadaviek záchranných zložiek na zlepšenie prístupnosti a prejazdnosti týchto sídlisk pri záchranných akciách ako aj pribúdajúcich sťažností obyvateľov poukazujúcich na fakt, že niektoré parkoviská v obytných zónach sa vo večerných hodinách menia na parkoviská firemných dodávkových automobilov. Obmedzenie znamená ZÁKAZ STÁTIA pre nákladné vozidlá s dĺžkou nad 5,0 m v čase od 16:00 do 6:00.
K zavedeniu obmedzenia na území našej mestskej časti nás viedli podobné problémy, ako majú v Poprade. U nás bude tento zákaz platiť v čase od 16:00 do 7:00 hod.