Skrášlite si priestor pred vaším blokom

Terasania, ktorým záleží na tom, ako vyzerá priestor pred ich blokmi, majú opäť príležitosť si ho skrášliť. V spolupráci s mestskou časťou (MČ) Košice – Západ a Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) sa môžete tak ako po iné roky dostať k zaujímavým záhradníckemu materiálu určenému práve na predzáhradky, akým sú sadenice, kvety, či kríky. Stačí, ak o ne ich spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca bytového domu požiada.

Nefinančná pomoc
Revitalizácia zelených verejných priestranstiev a medziblokových priestorov a starostlivosť o predzáhradky patrí medzi aktivity, ktoré mestská časť už dlhodobo podporuje. Preto je naším cieľom zapojiť do tejto činnosti aj ďalšie spoločenstvá vlastníkov bytov a ďalšie subjekty prostredníctvom obyvateľov bytových domov.

Nezabúdajte, že oprávnenými žiadateľmi o nefinančnú pomoc sú právnické osoby, teda spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia bytových domov. Fyzické osoby, prípadne neformálne skupiny, ich však môžu požiadať o súčinnosť pri skrášľovaní okolia svojho domu.

Na tento rok je pre tento projekt v našej mestskej časti vyčlenených 5-tisíc eur. Jeden bytový dom môže dostať po podaní maximálne jednej žiadosti materiál od zmluvného partnera, teda SMsZ, v hodnote 250 eur a musí ho v priebehu tohto roka aj využiť. Vkladom každého žiadateľa budú práce súvisiace s realizáciou a následnou údržbou jednotlivých projektov.

Ako žiadať o materiál
Čo k získaniu materiálu pre predzáhradky potrebujete? V prvom rade zaslať na mestskú časť písomnú žiadosť. Na to stačí vyplniť formulár, ktorý nájdete v prílohe tohto článku a spolu s jednoduchým nákresom alebo náčrtom projektu ho poslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice alebo mailom na miestnyurad@kosicezápad.sk. Netreba s tým otáľať, pretože doterajšie skúsenosti hovoria, že záujemcov býva dosť a kto skôr príde, ten skôr sadí....
Žiadosti budú v poradí, v akom budú doručené, postúpené na ďalšie spracovanie zmluvnému partnerovi mestskej časti, teda SMsZ. S ich odborníkmi musí byť konzultovaný a odsúhlasený aj výber zelene a materiálu pre každý z projektov.

O schválení žiadosti o poskytnutie materiálneho plnenia ako aj o podmienkach jeho poskytnutia budú žiadatelia informovaní prostredníctvom oznámenia o poskytnutí materiálneho plnenia. Konzultácie k projektu bude poskytovať Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ počas celej doby trvania projektu telefonicky a e-mailom.

Kontaktné údaje:

miestnyurad@kosicezapad.sk

tel.: +421557883200

Dokumenty

Nastavenia cookies