Školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií

Pozvánka

v súvislosti s úlohou vyplývajúcou z Harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 a povinnosťou Okresného úradu  Košice vykonať školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov  okrskových volebných komisií pozývame Vás  na školenie,  ktoré sa uskutoční dňa 27. 02. 2014  v čase o 13.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky, Okresného úradu Košice, Komenského 52.

Program :

1. Výklad zákona  č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov  v znení neskorších predpisov.

2. Spracovanie výsledkov voľby prezidenta SR,  prezentácia programu   spracovania výsledkov voľby  vedúcou odborného sumarizačného útvaru Obvodnej volebnej komisie pre voľbu prezidenta SR v roku 2014

3. Aktuálne informácie a organizačné pokyny súvisiace s prípravou voľby a volebným dňom. 

4. Priestor pre otázky súvisiace s prezentáciou a výkladom zákona o voľbe prezidenta SR 

5. Záver