Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Historicky prvé elektronické sčítanie domov a bytov sa začalo 1.júna 2020 a je rozdelené na dve fázy:

  1. fáza - sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
  2. fáza - sčítanie obyvateľov: od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Sčítanie domov a bytov vykoná mestská časť, tzn. prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne zníži administratívna záťaž. Rovnako prvýkrát sa v maximálnej možnej miere využijú už existujúce databázy informácií. Od obyvateľov rodinných domov, nachádzajúcich sa v našej mestskej časti, budeme potrebovať len súčinnosť pri vypísaní dotazníka, nakoľko je to jediná cesta, ako sa dostať k potrebným informáciám a dátam.
Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR.
Po spracovaní budú údaje získané v prvej fáze sčítania slúžiť ako nenahraditeľný podklad pre územné plánovanie obcí, napr. pre prijímanie riešení v oblasti dopravy, parkovania a rôznych služieb. Regióny získajú podrobný prehľad o prírastku nových bytov, o podiele neobývaných domov, ale aj o obnove bytového fondu. Po prepojení s údajmi zo sčítania obyvateľov aj o potrebe budovania nových bytov či infraštruktúry - lekární, obchodov, škôl a škôlok, zariadení pre starších občanov a podobne.
Všetky informácie ohľadom sčítania nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk, rovnako Vás o ďalších krokoch, týkajúcich sa sčítania v našej mestskej časti, budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a sociálnych sietí.