Sčítajte sa do nedele

Sčítajte sa do nedele

Vážení obyvatelia, ako starosta mestskej časti Košice-Západ Vás chcem požiadať, aby ste do 13.06.2021 využili poslednú možnosť asistovaného sčítania, ak ste tak doposiaľ neučinili.

Sčítať sa môžete osobne na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP 39 (od 8:00 do 16:00 aj počas víkendu), alebo pomocou mobilného sčítacieho asistenta, ktorý Vás navštívi u Vás doma, ak si na tel. čísle 0908 799 307 dohodnete termín jeho návštevy.