Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má svojich víťazov

„Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej, a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.“

Zdroj: http://www.salianskymatko.sk/

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.

Nadaní recitátori okresu Košice-okolie sa ani tento rok nedali zahanbiť.  5. februára 2020 opäť predviedli výborné výkony, keď majstrovsky podali povesti z rôznych kútov Slovenska. Vypočuli sme si Povesť o košickej bielej húske, Budatínskom hrade, Studni kráľa Mateja, Čiernom bocianovi v Slanských vrchoch či  O človeku, čo chcel čertom postaviť kostol.   Niektoré texty pobavili, iné rozosmutneli.

Celkovo odznelo z úst mladých recitátorov 46 povestí. Svoje zastúpenie malo 19 škôl v okrese. Odborná porota to opäť raz nemala jednoduché. Musela vybrať víťazov v troch kategóriách:

I. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka,
II. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka,
III. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka.

Po starostlivom zvážení  vyriekla svoje rozhodnutie (pozri výsledková listina).

Víťaz z každej kategórie postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 25.02.2020 v kultúrno-spoločenskom centre Mestskej časti Košice-Západ Átrium klub, Zuzkin park 4 v Košiciach.

O odbúranie trémy a navodenie príjemnej atmosféry sa hrou na akordeóne postaral mladý talentovaný hudobník Dávid Palko. K zdarnému priebehu súťaže prispelo aj vedenie a pracovníci Átrium klubu, ktorí poskytli mladým umelcom „strechu nad hlavou“ a nezištnú pomoc. Poďakovanie patrí aj starostovi mestskej časti Košice-Západ, Mgr. Marcelovi Vrchotovi, ktorý odobril vzájomnú spoluprácu s hlavným organizátorom súťaže - Základnou školu v Malej Ide. Tá z poverenia Okresného úradu Košice - odboru školstva pravidelne zabezpečuje okresné kolo ZŠ Košice-okolie.

Mgr. Alžbeta Ličková
poverená riaditeľka ZŠ Malá Ida
organizátor súťaže