11. Sála Laborecká 2

Cenník krátkodobého nájmu nehnuteľného majetku sály na prízemí budovy na Laboreckej 2 v Košiciach

 

 
 
Krátkodobý prenájom pre podnikateľské subjekty, SZČO
(cena v € za hodinu)
Prenájom pre školy, školské zariadenia, OZ, NO, fyzické osoby a opakovaný prenájom najmenej 10 x v kalendárnom roku
(cena v € za hodinu)
Pracovné dni víkendy a sviatky pracovné dni víkendy a sviatky
Sála 13 € 18 € 10 € 15 €


Pri prenájme priestorov je účtovná jednotka 1 hodina.

V cene prenájmu je zahrnuté zariadenie a služba.
 

Účinnosť cenníka: od 15.03.2018

Dokumenty