Rozširujeme detské ihrisko na Orgovánovej ulici

Sme veľmi radi, že dnes, 17. augusta 2017 sa v rámci projektu "Detské ihrisko Orgovánová" začali realizovať počiatočné terénne úpravy. Cieľom projektu je rozšíriť ihrisko na Orgovánovej ulici o nové hracie prvky, ktoré potešia najmä našich najmenších obyvateľov. Všetky spomínané aktivity sa realizujú vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. O priebehu a pokračovaní ďalších prác na ihrisku Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a facebookovom profile "Košice Západ Terasa".