Rozšírenie parkovacích plôch na Šafárikovej triede

Dvadsaťšesť parkovacích miest zrealizovaných systémom Ecoraster je výsledkom štvortýždňových dodávateľských prác a dlhodobej aktivity miestnej samosprávy  postupne zlepšovať možností parkovania na Terase.
 
Systém plastových dielcov určených pre spevnenie vysýpaním štrkopiesku s celkovou plochou 390 metrov štvorcových bol zhotoviteľom v uplynulom týždni odovzdaný mestskej časti. Jeho prednosťou je vysoká nosnosť a minimalizácia nákladov na údržbu plôch.  Šírka parkovacích miest je 2,5 m, u miesta vyhradeného pre telesne postihnutých 3,5 m, dĺžka parkovacích miest je 5,9 m. Vyznačenie státí je zrealizované plastovým označíkom ecoraster bielej farby.

Celkový efektívny náklad z rozpočtu mestskej časti na uvedené práce činil  22 tisíc eur. Ďalšie parkovacie miesta sú plánované tiež na Poľovníckej a Humenskej ulici.