Rozšírenie parkovacích plôch aj na Poľovníckej a Humenskej ulici

Spolu 31 nových  parkovacích miest pribudlo v týchto dňoch na Luniku I na Poľovníckej ulici.  Súčasťou projektu bolo  vyznačenie aj ďalších 12 parkovacích stojísk na jestvujúcej asfaltovej ploche,  vyhradenie  2 miest  pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, ako aj potrebné zvislé a vodorovné dopravné značenie. Mestská časť Západ zabezpečila realizáciu prác  zo svojho rozpočtu v náklade 49-tisíc euro. 

Ukončená bola tiež výstavba parkoviska na Luniku VII v medziblokovom priestore  na Humenskej ulici č. 43 - 47. Pribudlo tu 32 parkovacích miest vrátane dvoch pre telesne postihnuté osoby. Plocha parkoviska, spolu 653 m2, bola vytvorená z betónovej dlažby a  polovegetačných tvárnic. Z rozpočtu mestskej časti  bolo na práce uvoľnených 46-tisíc euro.

Rozšírenie parkovacích plôch bolo ešte v júli tohto roku zrealizované aj na Šafárikovej triede, kde  pribudlo 26 parkovacích miest.