Rokovanie s Kositom vo veci odpadového hospodárstva

Dňa 06.04.2017 sa na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Západ uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov mestskej časti a spoločnosti Kosit a.s. za účelom zlepšenia fungovania systému odpadového hospodárstva na Terase.
Nosnými témami stretnutia boli najmä:
- monitoring a aktualizácia počtu nádob na separovaný a komunálny odpad v zmysle požiadaviek obyvateľstva,
- monitoring a doplnenie vodorovného dopravného značenia k stojiskám kontajnerov,
- problematika režimu vývozu a umiestnenia odpadu pri podnikateľských subjektoch (FO aj PO),
- problematika odvozu odpadu z chatových a záhradkárskych oblastí,
- diskusia a hodnotenie percentuálneho podielu separovaného odpadu/komunálneho odpadu,
- informácia o pripravovanom označovaní kontajnerovísk jednotnou informačnou tabuľou,
- diskusia o plánovanom uzamykaní kontajnerovísk na Terase 2016+,
- problematika jednotného informačného systému v spojitosti s potrebou aktualizácie geografického informačného systému mesta Košice (GIS).

Ďalšie spoločné pracovné stretnutie absolvujeme v teréne za účelom realizácie prerokovaných úloh.