Rokovali sme o novom územnom pláne mesta Košice

Dňa 14.02.2016 sa uskutočnilo rokovanie vedenia Mestskej časti Košice – Západ so zástupcami spracovateľského tímu pripravovaného nového územného plánu mesta Košice. Územný plán mesta je kľúčovým strategickým dokumentom mesta, ktorý ako nevyhnutná súčasť systému integrovaného plánovania zásadným spôsobom ovplyvňuje rozvojové aktivity v meste. Akékoľvek stavebné, dopravné, ekologické, rekreačné a iné rozvojové činnosti v Košiciach boli doposiaľ realizované v súlade s územným plánom z roku 1976, ktorý už v súčasnosti dostatočným spôsobom nezohľadňuje aktuálne potreby rozvoja mesta, ako aj územno-technické zmeny, ktorými prešli Košice za posledné desiatky rokov. Preto sa v roku 2015 začal proces obstarávania a prípravy nového územného plánu Košíc, ktorý zahŕňa pripomienkovanie občanov, ako aj jednotlivých mestských častí. Pre jeho tvorbu sú obzvlášť dôležité požiadavky a podnety najväčšej mestskej časti Košíc – Terasy, preto boli predmetom odborných rozhovorov kľúčové témy ako doprava, zvýšené nároky na sociálnu a školskú infraštruktúru, ale aj plánovanie možností športových aktivít v našej mestskej časti. Témou boli tiež problémové a špecifické oblasti Mestskej časti Košice – Západ ako Borovicový háj, lokalita individuálnej bytovej výstavby (rodinné domy), či záhradkárska oblasť Čičky – Majer, a pod.