Rokovali sme o Borovicovom háji

Obľúbený Borovicový háj na Terase patrí k vyhľadávaným rekreačným zónam nielen pre obyvateľov našej mestskej časti, ale aj celých Košíc. Budúcnosť tohto biokoridoru je v poslednej dobe často predmetom komunikácie médií, občianskych združení aj občanov mesta. Mestská časť Košice – Západ má jednoznačný záujem zachovať toto územie ako zelený ostrov, rekreačnú a oddychovú zónu. V piatok 24. februára 2017 sme v súvislosti s možnosťami riešenia problémov spojených s touto lokalitou zvolali na pôde Mestskej časti Košice – Západ rokovanie za účasti vedúceho Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Košice Ing. Milana Murína, vedúcej Referátu životného prostredia a energetiky Magistrátu mesta Košice Ing. Márie Kottferovej a RNDr. Zuzany Tešliarovej, rovnako zo spomenutého referátu. Dohodli sme spoločný postup Mesta Košice a Mestskej časti Košice – Západ pri zadaní vypracovania analýzy tohto územia Štátnou ochranou prírody s cieľom posilniť ochranársku funkciu tohto biokoridoru.