Revitalizácia Zuzkinho parku - verejná diskusia

Starosta mestskej časti Košice - Západ Rudolf Bauer pozýva občanov na verejnú diskusiu k pripravovanému projektu Revitalizácia Zuzkinho parku. Uskutoční sa budúci týždeň v utorok 11. februára o 16:30 hod v Átrium klube, Zuzkin park 4, na Luniku I za účasti zástupcov mestskej časti a miestneho úradu, Správy mestskej zelene a Referátu Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Počas nej radi privítame Vaše námety a podnety, ktoré môžete zaslať tiež vopred na e-mailovú adresu miestneho úradu  miestnyurad@kosicezapad.sk, alebo ich postúpiť telefonicky na čísle 788 32 45.