Prvý tohtoročný guláš v Klube seniorov

Už takmer letné počasie sa rozhodli využiť naši seniori z Klubu seniorov na zorganizovanie posedenia pri guláši. 23. mája sa ich vyše 60 stretlo na Bankove, aby sa spoločne porozprávali, zabavili a vychutnali si výborný guláš. Dobrú chuť a príjemný deň im prišiel zaželať aj zástupca starostu mestskej časti pán Andrej Sitkár.