Prvé polopodzemné kontajnerovisko bude na Terase

V spolupráci s firmou KOSIT sa v uplynulých dňoch odovzdaním staveniska začala výstavba prvého polopodzemného kontajneroviska v Košiciach. Po dlhých preverovaniach bola vybraná lokalita pri bytových domoch na Triede SNP 71. Táto stavba nahradí štyri stojiská pre kontajnery a bude obsahovať tri nádoby po 5 m3 pre komunálny odpad a tri nádoby po 3 m3 pre triedený odpad (papier, plasty a sklo). Spevnené plochy hradí z rozpočtu Mestská časť Košice - Západ a celú technologickú časť firma KOSIT. Po ukončení výstavby parkoviska pribudne v tejto lokalite ďalšia stavba, ktorá prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov.