Prosíme Vás o pomoc

Obyvateľom Obchodnej ulice č. 16, ktorých postihla tragédia z ostatných dní, môžete pomôcť zaslaním finančnej čiastky na zriadený účet

SK67 0900 0000 0051 4364 7576

V mene obyvateľov zasiahnutých bytov Vám úprimne ďakujeme za Vašu pomoc.