Príbehy i poézia zneli na Terase aj tento víkend

V sobotu 30.3. prebiehal v našom kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub už 52. ročník krajskej recitátorskej súťaže Vansovej Lomnička, v ktorej sa predstavilo 18 recitátoriek z okresov Košíc,
Michaloviec, Rožňavy či Spišskej Novej Vsi. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách - do 25 rokov, do 40 rokov a nad 40 rokov. Podujatie každoročne pripravuje krajská organizácia Únie žien Slovenska
s MČ Košice-Západ. Popri súťaži sa žienky zo Spišskej Novej Vsi pochválili aj milou veľkonočnou výstavou. Postupujúcim víťazom želáme pevný hlas a veľa úspechov do celoslovenského kola
(26.4. Banská Bystrica)

Dokumenty