Predzáhradkari pozor!

Máme tu ďalší ročník Súťaže o najkrajšiu predzáhradku mestskej časti v roku 2017. Súťaž organizuje Mestská časť  Košice – Západ  v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach. 
Vybrané víťazné záhradkárske „diela“ budú odmenené poukážkami na nákup záhradníckeho materiálu v predajni Správy mestskej zelene na Rastislavovej ulici 79 v Košiciach:
1.miesto - poukážky v hodnote 200 EUR, 
2.miesto - poukážky v hodnote 150 EUR,
3.miesto -.poukážky v hodnote 100 EUR. 
Zapojiť sa môžete tak, že nám najneskôr do 30. septembra 2017 zašlete 3 – 5 fotografií vašej predzáhradky spolu s prihláškou, kde uvediete miesto realizácie predzáhradky, názov a adresu správcu bytového domu, meno a kontakt na osobu, ktorá sa stará o predzáhradku. Súčasťou podania súťažného návrhu je aj podpísaný súhlas  so spracovaním osobných údajov. Formulár prihlášky a súhlasu nájdete na stiahnutie tu, alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne. 
Súťažné návrhy zasielajte na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice, alebo doručte osobne v podateľni úradu alebo v kancelárií č. dverí 208. Fotografie je možné doručiť aj v elektronickej forme na email kolarcik@kosicezapad.sk. V prípade potreby podrobnejších informácií nás kontaktujte na tel. číslach 055/7883215 a 0911393311. 
 
Skrášľovaním životného prostredia Terasy obohacujeme nielen seba, ale aj iných obyvateľov našej mestskej časti.     
 

Dokumenty