Predvianočné posedenie v zariadení opatrovateľskej služby

Vianoce sú predovšetkým sviatky radosti, pokoja a príležitosť na stretnutie najbližšej rodiny v pokoji domova. Žiaľ, nie každý má tú možnosť, tráviť sviatky doma. Príkladom sú aj klienti zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Laboreckej ulici. Ceníme si každého pracovníka, ktorý sa stará o našich klientov a snaží sa mu vytvoriť pomyselný domov aj v tomto zariadení.


O to viac si ceníme, ak si niekto napriek svojej zaneprázdnenosti nájde čas na pomoc druhým. V zariadení na Laboreckej máme jednu dobrovoľníčku, ktorá nezištne pomáha so staroslivosťou o klientov. Práve ona si pripravila pre klientov ZOS vianočné prekvapenie. Spolu s priateľom hudobníkom a s pánom Kolcunom prišla navštíviť klientov ZOS a rozveseliť ich tak v tomto predsviatočnom období. K tejto milej iniciatíve sa pripojil aj starosta Mestskej časti Košice-Západ - Marcel Vrchota, ktorý priniesol klientom malý darček a srdečne poďakoval dobrovoľníčke Zuzke za jej dobrovoľnícku prácu a všetko úsilie, ktoré vynakladá na to, aby našim klientom spríjemnila pobyt v ZOS. Spoločne navštívili každú izbu v ZOS, kde sa porozprávali, ale aj si zaspievali.


Chceli by sme týmto poďakovať nie len dobrovoľníčke Zuzke za jej prácu, ale aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí  nezištne pomáhajú druhým a to nie len v predvianočnom čase, ale aj počas celého roka. Ďakujeme vám a prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov.