Pre lepšie spolužitie ľudí a psov na Terase

8. február 2013

Uplynulý rok miestna samospráva zrealizovala dotazníkový prieskum spokojnosti obyvateľov sídliska. Jedným z problémov, ktorý Terasanov najviac trápi, sú majitelia psov nedodržiavajúci či už zákon o čistote, alebo nariadenia o pohybe psov.

Starosta Rudolf Bauer zvolal v prvý februárový týždeň stretnutie špecialistov z radov  veterinárov, kynológov, mestskej polície a ďalších odborníkov, aby spoločne hľadali možnosti lepšieho spolunažívania ľudí a psov na sídlisku, ako aj odpovede na otázky, ako zvýšiť disciplínu majiteľov psov, zlepšiť stav čistoty a  aké aktivity by mala samospráva robiť pre pokojné spolužitie ľudí a psov.

Samospráva v posledných mesiacoch už urobila niekoľko zásadných krokov. Od februára je na webstránke mestskej časti zverejnený zoznam evidovaných psov zaregistrovaných na Terase. Mnohí majitelia psov síce prídu zaplatiť daň za psa na Magistrát mesta Košice, no nevedia o povinnosti zaregistrovať ho prv  na Miestnom úrade Košice - Západ, kde dostanú evidenčnú známku. Vďaka zverejnenému zoznamu si tak každý obyvateľ môže ľahko zistiť splnenie tejto povinnosti.

Od 1. januára aktuálne  pribudlo 34  registrácií, celkovo miestny úrad eviduje 1 540 prihlásených psov ich majiteľmi bývajúcimi na Terase. Povinnosť evidencie vzniká po šiestich mesiacoch od narodenia, u starších od prvého dňa od ich nadobudnutia. 

Mestskí policajti denne kontrolujú dodržiavanie ustanovení zákona o čistote zo strany psičkárov. Pomáha im v  tom aj rozšírený kamerový systém, ktorý umožňuje ľahšie odhaliť nezodpovedných majiteľov prihlásených i neprihlásených psov bez evidenčnej známky.

V rámci minuloročného grantového programu „Terasa 50“ boli podporené viaceré verejné diskusie na túto tému. Žiaci filmovej školy pripravili dokument o psoch zameraný na osvetu. Všeobecne záväzné nariadenie Terasy presne vymenúva venčoviská, ktoré sú k dispozícii na každom Luníku. Keďže donedávna bol trend označovať miesta, kde psi nesmú, napríklad detské ihriská, tento rok sa plánuje jasnejšie označiť miesta určené pre voľný pohyb psov.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že pri riešení tohto celospoločenského problému je potrebné postupovať preventívne a pripraviť paletu rôznych osvetových aktivít. Ako odznelo z viacerých úst, pri stretoch psov s okoloidúcimi nie je problémom nevychovaný pes, ale majiteľ, ktorý ho nezvláda. Pritom niekedy by stačilo viac spoznať plemeno, ktoré vlastní, zistiť jeho prednosti, jeho záľuby, venovať sa mu  a  aktívne s ním tráviť čas. Ak bude počas prechádzky môcť chytať loptičku, nebude skákať do okoloidúcich, pretože ho zamestná iná aktivita.

Počas diskusie odznelo zo strany odborníkov viacero námetov a návrhov, ktoré budú podkladom pri príprave tohtoročnej informačnej a výchovnej  kampane.

 

Súvisiace štatistické informácie

V roku 2012 pribudlo 200 evidovaných psov, od  1. januára 2013 aktuálne pribudlo 34 registrácií.
Celkovo miestny úrad eviduje 1 540 prihlásených psov ich majiteľmi bývajúcimi na Terase.

Najviac zastúpené plemená psov
Retrívre, sliediče a vodné psy:  381
Spoločenské a sprievodné psy: 352
Pinče, bradáče, molosoidné a švajčiarske salašné psy:  111
Teriéry: 95

Najmenej zastúpené plemeno psov
Chrty: 1

Najväčší počet evidovaných psov na jednotlivých Lunikoch:
Lunik VII:  224