Pracovné stretnutie starostu so zástupcami seniorov v Mestskej časti Košice-Západ

Dňa 30.05.2018 na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Západ prijal starosta Ján Jakubov zástupcov seniorských klubov z Denného centra mestskej časti a občianskych združení venujúcich sa seniorom na jej území, konkrétne išlo o zástupcov Klubu seniorov, Klubu maďarských seniorov, Klubu kresťanských seniorov, Občianskeho združenia seniorov pri MČ Košice-Západ, Občianskeho združenia kresťanských seniorov pri MČ Košice-Západ a Občianskeho združenia Jeseň života.
Seniori informovali o svojej činnosti za 1. polrok roku 2018 a o pripravovaných aktivitách do konca roka.
Samostatným bodom rokovania bolo zorganizovanie prezentácie Terasy pre našich seniorov - obdobný projekt, ako už pravidelne realizuje Rada seniorov v rámci projektu „Poznávame mestské časti mesta Košice“. Predpokladaný termín realizácie bol predbežne stanovený na druhú polovicu mesiaca september. Pán starosta tiež informoval o pripravovanej sérii koncertov v Pyramíde, ktoré začínajú už v septembri. V prípade záujmu zo strany seniorov ponúkol pomoc pri zabezpečení prednášajúcich pre realizáciu zdravotníckych alebo iných odborných besied a prednášok. Zo strany seniorov boli veľmi pozitívne hodnotené aktivity pre seniorov realizované v Átrium klube. Veľmi dobré ohlasy boli napríklad na počítačový kurz a pohybové cvičenia zamerané na seniorov.
Celé pracovné stretnutie sa nieslo v konštruktívnom duchu a poznatky z neho využije mestská časť v rámci svojej budúcej spolupráce s občianskymi združeniami a klubmi seniorov.