Práce na modernizácii električkových tratí spôsobia na Terase výrazné dopravné obmedzenia

2. august 2017

Stavba „KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“, ktorej investorom je mesto Košice sa po ukončení stavebných prác na križovatke VSS presúva na územie našej mestskej časti a vyžiada si nasledovné dopravné obmedzenia:

- Od soboty 05.08.2017 sa začnú stavebné práce na električkovej trati na Triede SNP v úseku od amfiteátra po križovatku s ul. Toryskou (vrátane) a v tejto súvislosti bude úplne uzavretá križovatka Toryská – Trieda SNP v smere východ-západ (viď výkres č. v 01). To znamená, že po ul. Toryskej nebude možný prejazd cez električkovú trať. Zároveň bude čiastočne uzavretá Trieda SNP v smere sever-juh (ľavý jazdný pruh v oboch smeroch) v úseku od križovatky s ul. Toryskou (vrátane) po Amfiteáter (cca v úrovni odbočky na ul. Vencovú – viď výkres č. v 05). Zároveň budú uzavreté prejazdy cez električkovú trať pri trhovisku na Luníku II, v úrovni ul. Hronskej (viď výkres č. v 03) a ľavé odbočenie z ul. Popradskej na Triedu SNP (viď výkres č. v 05). Križovatky Ipeľská-Trieda SNP-Ondavská (viď výkres č. v 04), Ružínska-Trieda SNP-Laborecká (viď výkres č. v 02), Šafárikova-Trieda SNP-Bernolákova a Bardejovská-Trieda SNP budú prejazdné v plnom profile. Električky budú premávať v smere od kruhového objazdu Moldavská iba po dočasnú zastávku Toryská.

- V súvislosti s potrebou presunu koľajovej výhybky spred trhoviska na Luníku II do priestoru medzi križovatkami Bernolákova a Toryská bude dňa 05.08.2017 úplne vylúčená električková doprava na Triede SNP v úseku od križovatky s ul. Bardejovskou v smere na amfiteáter. Dopravu budú zabezpečovať náhradné autobusy.


Predpokladaný termín ukončenia prác na križovatke Toryská – Trieda SNP je koniec roka 2017. Priebeh prác na predmetnej stavbe budeme pravidelne sledovať počas kontrolných dní a o ich ukončení, prípadne ďalších uzávierkach Vás budeme včas informovať. Prosíme všetkých dotknutých obyvateľov o trpezlivosť a zhovievavosť.


Prehľad obchádzkových trás (viď výkres č. v 06).


Informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.

Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.
 

Dokumenty