Pozvánka na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií

Podľa ust. § 12 ods.3 citovaného zákona pozývame členov okrskových volebných komisií na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2014 (streda) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke  na prízemí Magistrátu mesta Košice  na Tr. SNP 48/A v Košiciach.

V prípade, ak  sa v danom termíne nemôžete zúčastniť na 1. zasadaní členov OVK, oznámte to prosím na tunajší miestny úrad,  a to buď:
- písomne na adresu MÚ MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice,
- telefonicky na č. t. 7883 244  Ing. Morová
- faxom na č. 7883 209,
- mailom na adresu:  morova@kosicezapad.sk
- osobne na MÚ MČ Košice - Západ, oddelenie rozvoja,  II. poschodie, č. d. 217, Tr. SNP 39,  040 11 Košice -  Ing. Morová


V zmysle ust. § 8 ods.5 cit. zákona  vzdať sa funkcie člena  okrskovej volebnej komisie je možné iba v písomnej forme.


RNDr. Rudolf Bauer, PhD., v.r.