Poznáme výhercov súťaže o najkrajšiu predzáhradku na Terase pre rok 2018

Aktívni  obyvatelia Mestskej časti Košice - Západ, ktorí sa starajú o predzáhradky pred bytovými domami, mali aj v tomto roku  možnosť prihlásiť sa do súťaže, ktorú vyhlásil starosta Mestskej časti Košice - Západ Ing. Ján Jakubov v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach.

V rámci hodnotenia  súťažných návrhov boli vybrané 3 najkrajšie verejné priestory pred bytovými domami:
 

  1. miesto: predzáhradka na ulici Trebišovská 1 o ktorú sa stará pani RNDr. Anna Mražíková, PhD., získava výherné poukazy v hodnote 200€
  2. miesto: predzáhradka na ulici Muškátová 2 a 4 o ktorú sa stará pán Ing. Peter Panoc, získava výherné poukazy v hodnote 150€
  3. miesto : predzáhradka na ulici Pražská 10 a 12 o ktorú sa starajú spoločne  pani Márie Varhoľáková a pani Anna Fedurcová, získava výherné poukazy v hodnote 100€.

Predzáhradkari  sú zanietení obyvatelia skrášľujúci okolie svojich bytových domov, ale aj  prostredie celej mestskej časti.

Návrhy boli hodnotené komisiou zloženou zo zástupcov Mestskej časti Košice - Západ a odborných pracovníkov Správy mestskej zelene v Košiciach.

Výherné poukazy na nákup záhradníckeho materiálu v predajni Správy mestskej zelene v Košiciach  výhercom  odovzdal starosta mestskej časti Košice - Západ Ing. Ján Jakubov spolu s riaditeľom Správy mestskej zelene v Košiciach Ing. Róbertom Trtíkom. Odovzdávania cien a diskusie  o možnostiach ako zlepšiť  životné prostredie v našej mestskej časti sa zúčastnili aj Ing. Andrej Sitkár, zástupca starostu mestskej časti a záhradná architekta Ing. Alžbeta Mareková.