Potravinová pomoc na Terase

Dňa 13.09.2018 sa v mestskej časti Košice - Západ bude realizovať výdaj balíkov potravinovej pomoci.

Distribúciu balíkov zabezpečuje Arcidiecézna charita Košice v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18.

Zoznam príjemcov potravinových balíkov bol vopred zostavený Ústredím práce soc. vecí a rodiny, pričom príjemcovia boli o možnosti prevziať si svoj balík potravinovej pomoci vopred upovedomení zástupcami Arcidiecéznej charity či už poštou, telefonicky alebo osobne.

V prípade, že si chcete overiť, či sa nachádzate na zozname príjemcov potravinovej pomoci, kontaktujte Arcidiecéznu charitu Košice na tel. čísle 0910 842 576.