Potravinová pomoc na Terase

Dňa 08.11.2018 sa uskutoční výdaj balíkov v rámci potravinovej pomoci pre MČ Košice-Západ. Výdaj realizuje Arcidiecézna charita Košice, a to od 9:00 hod. do 11:30 hod. na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici č. 18 (vchod z Narcisovej ulice). Príjemcami sú ľudia v hmotnej núdzí, pričom zoznam príjemcov potravinových balíkov bol vopred stanovený Ústredím práce soc. vecí a rodiny. Príjemcovia boli o možnosti prevziať si balík potravinovej pomoci vopred informovaní charitou prostredníctvom pošty, telefonicky, alebo osobne. V prípade, že si chcete overiť, či ste na zozname príjemcov potravinovej pomoci, kontaktujte Arcidiecéznu charitu na tel. čísle 0910 842 576.