Potravinová pomoc

Konečným príjemcom potravinového balíka je každý príjemca pomoci v hmotnej núdzi.  

miesto výdaja: Bernolákova č. 18  (vchod z Narcisovej ulice) areál ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach)

termín výdaja: 18.09.2019  (streda)

čas výdaja:      08:30 hod. - 11:30 hod.

 

Distribúciu potravinových balíčkov zabezpečuje Arcidiecézna charita Košice.