Potravinová Pomoc

Aj v najväčšej mestskej časti Košice-Západ, bohužiaľ využilo pomoc vo forme potravinových balíčkov veľa ľudí. Minulý týždeň sa rozdávali potravinové balíčky pre sociálne slabšie rodiny a jednotlivcov v hmotnej núdzi. Veľa z nás má možnosť žiť na lepšej úrovni, no niektorí tú možnosť nemajú. Boli sme sa s p.starostom pozrieť na Bernolákovú ul.č.18, ako odovzdávanie potravinových balíkov prebiehalo. Určite sa nepomôže všetkým, ale snaha pomáhať aj takýmto spôsobom je veľkolepá.

Potravinový balík o váhe 13,5 kg obsahuje 21 trvanlivých potravín, rozdalo sa 416 potravinových balíčkov a spolu bolo 333 prijímateľov. Najbližšia distribúcia je plánovaná v termíne 13. mája až 14. júna aj s hygienickými balíčkami, ďalšia od 10. septembra do 14. októbra a posledná tohtoročná od 6. novembra do 10. decembra 2019. Arcidiecézna charita Košice sa zapája do potravinovej pomoci v rámci Slovenskej katolíckej charity, ktorá je partnerskou organizáciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v 41 okresoch Slovenskej republiky. V prípade neprevzatia potravinového balíka v oznámenom už konanom termíne je možné balík si vyzdvihnúť v sídle pracoviska centra charity na Masarykovej 19 (areál ZŠ Masarykova oproti Železničnej nemocnici), osobám so zdravotným postihnutím môže byť balík doručený aj na adresu bydliska. Potravinová pomoc programu  OP FEAD 2014-2020 z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby je určená pre príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, jednotlivcov a rodiny s nezaopatrenými deťmi. Doručovaná je podľa zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac podrobných informácií a kritéria pridelenia potravinového balíky:

https://www.upsvr.gov.sk/harmonogram-realizacie-o1-februar-marec-2019.html?page_id=626276

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818