Potravinová pomoc

Distribúciu potravinovej pomoci zabezpečuje Arcidiecézna charita Košice. Príjemcovia budú upovedomení pozvánkou v poštovej schránke  alebo priamo telefonicky.

miesto výdaja: Bernolákova č. 18  (vchod z Narcisovej ulice) areál ZŠ sv. Cyrila a Metoda
termín výdaja: 26. 02. 2019  (utorok)
čas výdaja: 08:30 hod. - 11:00 hod.

V prípade, že si chcete overiť či sa nachádzate na zozname príjemcov potravinového balíka, môžete tak urobiť na tel. č.: 0910 842 576 (Arcidiecézna charita Košice) alebo 055 788 32 70 (MÚ MČ Košice – Západ)