POTRAVINOVÁ POMOC

Mestská časť Košice-Západ

Marec 2020
 
Distribúciu potravinovej pomoci zabezpečuje Arcidiecézna charita Košice. Príjemcovia budú upovedomení pozvánkou v poštovej schránke alebo priamo telefonicky.
 
miesto výdaja:  Bernolákova č. 18  (vchod z Narcisovej ulice)
                 areál ZŠ sv. Cyrila a Metoda
termín výdaja:  18. 03. 2020  (streda)
čas výdaja:  08:30 hod. - 12:00 hod.
 
 
V prípade, že si chcete overiť či sa nachádzate na zozname príjemcov potravinového balíka, môžete tak urobiť na tel. č.:
0910 842 576 (Arcidiecézna charita Košice)
alebo 
055 788 32 71 (MÚ MČ Košice-Západ)