POTRAVINOVÁ POMOC 28.2.2018

POTRAVINOVÁ POMOC

Mestská časť Košice – Západ
Február 2018

Distribúciu potravinovej pomoci zabezpečuje Arcidiecézna charita Košice. Príjemcovia budú upovedomení pozvánkou v poštovej schránke  alebo priamo telefonicky.

miesto výdaja: Bernolákova č. 18  (vchod z Narcisovej ulice)
 areál ZŠ sv. Cyrila a Metoda
termín výdaja:  28. 02. 2018  (streda)
čas výdaja: 08:30 hod. - 11:30 hod.


V prípade, že si chcete overiť či sa nachádzate na zozname príjemcov potravinového balíka, môžete tak urobiť na tel. č.:
0910 842 576 (Arcidiecézna charita Košice)
alebo
055 788 32 45 (MÚ MČ Košice – Západ)