Posledný kontrolný deň stavby MET

Vo štvrtok 23.08.2018 sa uskutočnil posledný kontrolný deň stavby „KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice", na ktorom všetci zúčastnení mohli spokojne konštatovať, že termín ukončenia stavby (31.08.2018) bude dodržaný. Na stavbe prebiehajú dokončovacie práce - osadzovanie sklenených výplní do bezpečnostných zábradlí, dokončuje sa vodorovné dopravné značenie, dočisťujú sa komunikácie a chodníky. Všetky práce smerujú k tomu, aby sa v piatok 31.08.2018 mohli dať do užívania širokej verejnosti cesty a chodníky na poslednom modernizovanom úseku stavby (kruhová križovatka na Moldavskej ulici, Moldavská a Štúrova v plnom profile). Električky na tomto úseku budú premávať až po ukončení kolaudačného konania.

Ďalšie informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.
Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.